کافه خبر خوی
http://khoy91.blogfa.comارسال در تاريخ جمعه نهم آبان 1393 توسط خسرو کرمانشاهی

به مناسبت بزرگداشت شهید ناصر فراهانی

نقش نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در 8 سال دفاع مقدس

با آغاز جنگ و گسترش تهديدات سطحي و هوايي دشمن، يگانهاي تفنگدار دريايي و شناور نداجا با استقرار در مناطق حياتي و حساس كشور شامل جزاير (لاوان- سيري- تنب- ابوموسي- فارسي و ...) و سكوهاي نفتي (نوروز، فروزان، ابوذر، نصر، سلمان، رشادت و...) ماموريت تامين پدافند سطحي و هوايي ارتفاع پست را با هدف جلوگيري از هر گونه عمليات غافلگيرانه و تخريبي دشمن عهده‌دار شدند. يگانهاي پدافند هوايي و سطحي نداجا در طول 8 سال دفاع مقدس به خصوص طي سالهاي 1365 تا 1367 كراراًًً با هواپيماهاي متجاوز كه قصد تك به پايانه‌هاي نفتي و جزاير مذكور را داشتند، درگير و از نزديك‌شدن آنها به مناطق ياد شده، ممانعت بعمل مي آوردند. رزمندگان ايثارگر نداجا با حضور مستمر و هوشيارانه در جزاير، سكوهاي نفتي و مناطق انحصاري اقتصادي، ضمن در جريان نگهداشتن روند نقل و انتقال اجناس و كالا هاي اقتصادي و مايحتاج ضروري مردم، تلاش شبانه روزي دشمن را در راستاي جلوگيري از صدور نفت ايران، ناكام گذارند و از ايجاد اختلال در چرخه صدور نفت و ايجاد بحران اقتصادي در كشور ممانعت نمودند.  

الف- سلسله عمليات پدافند از جزيره خارك

جزيره خارك يكي از مهمترين مراكز صادرات نفت و از مناطق حساس و حياتي كشور بشمار مي‌آيد. به گونه اي كه اگر در طول جنگ تحميلي(در امر صدور نفت از اين پايانه) خللي بوجود مي‌آمد، خسارات جبران‌ناپذيري را در امر اقتصاد كشور، پشتيباني از رزمندگان اسلام و اداره جنگ تحميلي بدنبال داشت. در طول جنگ،اين منطقه از كشور همواره آماج حملات هوايي و موشكي نيروي هوايي عراق قرار مي‌گرفت. بنابراين نيروي دريايي ارتش با استقرار يگان‌هاي شناور خود در رينگ پدافندي اطراف جزيره خارك، ضمن ايجاد پست پدافند هوايي و سطحي، از نفوذ عوامل دشمن به جزيره مذكور جلوگيري مي‌نمودند. گروه هواناو نيروي دريايي نيز در طول جنگ،در جزيره خارك مستقر شده بود و با انجام عمليات پشتيباني امكان اجراي عمليات‌هاي زميني، اسكورت نفت كش ها، تجسس و نجات، مردم ياري و ... بوجود آورده بود. بطور كلي، پدافند از جزيره خارك، تاسيسات و اسكله هاي نفتي و همچنين نفتكش‌هايي كه جهت بارگيري و صادرات نفت در محدوده آن جزيره،مستقر مي‌شدند از جمله ماموريت هاي غيور مردان نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي بشمار مي آيد.

نتيجه عمليات 

 استمرار صادرات نفت از پايانه‌هاي نفتي جزيره خارك( در طول جنگ تحميلي) و انهدام تعدادي از هواپيما‌هاي دشمن كه قصد حمله به جزيره مذكور را داشتند.

ب- سلسله عمليات انهدام سكوهاي نفتي البكر و الاميه عراق

كشور عراق همواره از نقطه نظر دسترسي به آب هاي  آزاد با مشكل مواجه بوده است، زيرا تنها مرز دريايي آن كشور به مصب رودخانه اروندرود و خورعبدالله در قسمت شمال خليج فارس محدود مي‏گردد. اين كشور با هدف صدور نفت خود و اعمال حاكميت در منطقه شمالي خليج‏فارس، اقدام به ساخت تأسيسات نفتي به ‏صورت متمركز و در فاصله 10 مايلي از ساحل و در عمق 10متري آبهاي شمال خليج فارس تحت عنوان سكوهاي نفتي البكر و الاميه نموده بود كه با شروع جنگ تحميلي، سكوهاي نفتي مذكور بدليل موقعيت ويژه خود در مدخل اروندرود و آبراه منتهي به بندر امام(ماهشهر) ، ام‏القصر و بصره از اهميت خاص نظامي و اقتصادي برخوردار بودند.

   دشمن صدور نفت از تاسيسات مذكور، با استفاده از سلاحهاي سبك، نيمه‏سنگين، پدافند هوايي، نيروي هوايي، يگانهاي شناور سطحي(ناوچه‏هاي موشك انداز كلاس اوزا، رادارهاي سطحي و...) تجهيزات شنودي و دوربين‏هاي ديد در شب و روز و ... بهره برداري نظامي نيز بعمل مي آورد.

نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در همان روزهاي آغازين جنگ، پس از بررسي منطقه و تحت‏نظر گرفتن كلية فعاليتها و تحركات دشمن با اجراي مأموريت گشت و شناسايي توسط يگانهاي شناور، پروازي و اطلاعاتي خود، مصمم گرديد كه در فرصت مناسب طرح هاي عملياتي پيش بيني شده خود را جهت دستيابي به اهداف ذيل به مرحله اجراء گذارد:

1-نابودي و محبوس نمودن نيروي دريايي دشمن در بنادر ام القصر، بصره و فاو.

2-انهدام سكوهاي نفتي البكر و الاميه، بمنظور محروم نمودن دشمن در استفاده از موقعيت ويژه اقتصادي- نظامي سكوهاي مذكور كه بعنوان يك منبع حياتي صدور نفت و نقطه آفندي جهت ضربه‌زدن به واحدهاي سطحي و هوايي نيروهاي خودي مورد بهره برداري قرار مي گرفتند.

3-قطع ارتباط دريايي و خطوط مواصلاتي دشمن به دريا

4-جلوگيري از صدور نفت عراق (از طريق سكوهاي نفتي البكر و الاميه) بمنظور اختلال در نظام اقتصادي دشمن.

5-تامين خطوط مواصلاتي دريايي نيروهاي خودي به بنادر ايراني بويژه بنادر شمال خليج فارس.

6- حفظ سيادت و صيانت دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس، درياي عمان و تنگه هرمز.

7-ايجاد پست ديده‌باني در سكوي البكر و الاميه توسط نيروهاي خودي جهت اعمال كنترل بيشتر برترددهاي احتمالي آتي دشمن

8-استمرارصادرات و واردات نفت و كالاي خودي به خارج ازخليج فارس، درياي عمان و پشتيباني دريايي از رزمندگان خودي

بنابر آنچه گفته شد عمليات هاي آفندي مرواريد، اشكان، شهيدصفري و نكا به مرحله اجراء در آمد كه به علت اهميت فوق العاده عمليات مرواريد به تشريح اجمالي آن خواهيم پرداخت.

 

      عمليات مرواريد

گرچه سكوهاي نفتي البكر و الاميه عراق كاملاً منهدم گرديده بود، ليكن آن سكوها بعنوان پناهگاه ناوچه‌هاي عراقي،مقر كنترل تحركات دريايي و ارسال گزارشات لازم به پايگاه اصلي همواره مورد استفاده دشمن قرار مي‌گرفت، لذا بمنظور انهدام مجدد سكوهاي مذكور و تاسيسات نظامي آن ها، مقدمات اجراي عمليات مرواريد از تاريخ 26/8/1359 شروع و در روزهاي 5 و 6 و7 آذر ماه 1359 با پشتيباني هوايي تيزپروازان نيروي هوايي ارتش به مرحله اجرا در آمد. بدليل فاصلة نسبتاً زياد نيروي رزمي 421 (مستقر در بندر بوشهر) تا محل اجراي عمليات و عدم امكان پشتيباني نزديك واحدهاي اعزامي ازطريق دريا و ساحل ، ضرورت داشت كه عمليات مذكور در اختفا كامل و با پوشش پشتيباني هوايي و دريايي انجام گيرد و يگان هاي اعزامي (شناورهاي موشك انداز، يدك‌كش، بالگرد و يگانهاي عمليات ويژه) با رعايت كامل سكوت راديويي و الكترونيكي،خود را به سكوها نزديك ‏نمايند.بعبارت ديگر آنكه، اجراي عمليات با رعايت دقيق اصل غافلگيري انجام گيرد.

      نتايج حاصله از اجراي عمليات مرواريد:

1-         اانهدام بخش عمده نيروي دريايي عراق و محبوس شدن مابقي يگان هاي دشمن در بنادر ام‌القصر و بصره.

2-         قتعطيلي كامل صادرات نفتي عراق از پايانه‏هاي نفتي البكر و الاميه و انهدام آن ها.

3-         ااستيلاي كامل نيروي دريايي ايران تا پايان جنگ تحميلي بر خليج‏فارس و درياي عمان.

4-         كبي نظير بودن اين نوع عمليات در تاريخ جنگ هاي دريايي.

5-         ااقتدار و سيادت دريايي ج. ا. ايران تا پايان جنگ تحميلي.

6-         ببازتاب مثبت اين عمليات در رسانه‏هاي خارجي به جهانيان.

7-         ححفظ و تامين خطوط مواصلاتي خودي و بازنگهداشتن خطوط تردد كشتيراني به بندرامام

8-         اايجاد زمينه لازم جهت عملياتهاي بعدي

        خسارات وارده به دشمن:

          انهدام ناوچه موشك انداز اوزا        5 فروند

          انهدام مين جمع كن                     1 فروند                 1 فروند

          انهدام نيرو بر                       1 فروند                         1 فروند

          انهدام ناوچه اژدرافكن               1 فروند                      1 فروند

          انهدام هواپيماي ميگ                 1 فروند                   1 فروند

          انهدام بخش اعظمي ازسكوهاي البكر و الاميه

 

سلسله عمليات هاي نداجا در  درگيري با يگان هاي سطحي و هوايي دشمن

1-نبرد ناوچه جوشن با يك فروند ناوچه عراقي و انهدام آن در تاريخ  1/8/1359

2-نبرد ناوچه شمشير با يك فروند ناوچه عراقي و انهدام آن در تاريخ  21/1/1363

3-نبرد ناوچه شمشير با يك فروند ناوچه عراقي و انهدام آن در تاريخ  11/2/1363

4-نبرد ناوچه زوبين با يك فروند ناوچه عراقي و انهدام آن در تاريخ  2/8/1363

5-نبرد ناوچه خنجر با يك فروند هواپيماي دشمن و انهدام آن در تاريخ 23/6/1364

درگيري دريايي با نيروهاي امريكا

غربي ها،پس از مشاهده پيروزهاي پياپي جمهوري اسلامي ايران در جنگ و اثبات عدم توانايي صدام حسين، درحفظ منافع و تحقق خواسته آن ها،تصميم به حضور در خليج‌فارس و تشكيل پايگاه‌هاي نظامي در خاك كشورهاي منطقه (كشورهاي كويت، قطر، امارات متحده عربي، بحرين، عربستان، عمان و عراق) گرفتند و با واگذاري تجهيزات و امكانات پيشرفته خود، عراقي ها را در انجام  حملات ‌هوايي به نفتكش ها و كشتي‌هاي تجاري كه به مقصد ايران در حال حركت بودند،كمك و ياري نمودند.آنها با تحويل  هلي كوپتر، هواپيما و موشك هاي پيشرفته به ارتش عراق،  صدمات فراواني را نفتكش ها، كشتي هاي تجاري، شناورهاي نظامي و تاسيسات نفتي ايران وارد آوردند. شد ليكن عكس‌العمل‌هاي به موقع و مناسب جمهوري اسلامي ايران به اقدامات دشمن و مقابله به مثل با آنها، ترفند هاي صدام و حاميانش را خنثي و كم اثر نمود. ازاينرو، نيروهاي آمريكايي به بهانه‌هاي مختلف و با انجام تبليغات فريبنده و مستمسك قراردادن حفظ امنيت دريايي در منطقه خليج فارس، حملات نظامي خود عليه جمهوري اسلامي ايران را آغاز كرد.

در سال هاي 1365- 1367، تعداد شناورهاي نظامي ناوگان پنجم آمريكا در خليج‌فارس حدود 20 فروند( از انواع مختلف: ناو هواپيمابر، زيردريائي، ناوشكن، ناو نيروبر، ناو پشتيباني عمليات آبخاكي و ... )و همچنين تعداد يگانهاي شناور سايركشورهاي عضو پيمان ناتو، حدود 10 فروند بوده‌ است.

نيروهاي  آمريكايي در سال 1366 و اوايل سال 1367 بمنظور حمايت همه جانبه از عراق، حفظ منافع خود و كشورهاي وابسته به خود،حملات نظاميش را به شرح ذيل عليه جمهوري اسلامي ايران به مرحله اجراء گذارد:

1-حمله به ناو لجستيكي ايران اجر در مورخه 13/6/1366

2-حمله به سكوهاي نفتي سلمان و نصر در مورخه 29/1/1367

3-حمله به هواپيماي مسافربري ايرباس در مورخه 13/4/1367

4-حمله به ناوچه جوشن و ناوهاي سهند وسبلان در تاريخ 29/1/1367

در اين رابطه، تعدادي از ناوهاي ايراني (ايران اجر، سهند، جوشن و سبلان) در مقابل حملات غافلگيرانه ناوگان آمريكا آسيب ديده و غرق شدند.

آنچه كه در رابطه با ايثار و فداكاري كاركنان برومند نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در طول ساليان دفاع مقدس مورد كم توجهي قرار گرفته است، نقش اين عزيزان در اجراي عمليات هاي كنترل بنادر و آب راهها، اسكورت كاروان ها ي نفتي و تجاري و انجام عمليات هاي شناسائي، بازرسي و توقيف كشتيهاي تجاري حامل كالا و تجهيزات براي دشمن متجاوز مي باشد كه پرداختن به آن ها از حوصله بحث خارج است.

ساير عمليات هاي جنگي نيروي دريايي در ساليان دفاع مقدس

1- عمليات دفاع 34 روزه از خرمشهر

در آغازين روزهاي تجاوز دشمن بعثي،تنها مدافعين شهر خرمشهر عبارت از: تكاوران پايگاه دريايي خرمشهر، دانشجويان دانشگاه افسري امام علي (ع)،و نيروهاي مردمي بودند كه در مقابل حمله سازمان يافته صداميان، با جانبازي و رشادت فراوان و با انجام عملياتهاي نامنظم در پل نو، نخلستان هاي غربي و گمرك خرمشهر از ورود متجاوزين به شهر جلوگيري نمودند. همزمان با تجاوز دشمن، گردان يكم تكاوران و همافران دريايي اعزامي از بوشهر نيز در بامداد مورخه 1/7/1359 جهت كمك به تكاوران دريايي خرمشهر در پايگاه دريايي آن شهر مستقر گرديدند. گردان مذكور با كمك ساير نيروهاي مستقر در خرمشهر، پس از شناسائي محورهاي پيشروي دشمن، با اجراي عمليات هاي ايذائي، پدافندي، تاخيري و كمين توانست نقش مؤثري را در كند كردن پيشروي ارتش عراق ايفا نمايند. در اثر تشديد حملات و حجم آتش سنگين توپخانه عراقي، خرمشهر محاصره شد، ليكن تكاوران دريائي به اتفاق دانشجويان دانشگاه افسري و نيروهاي مردمي و بسيجي با تجهيزات سبك خود توانستند، مدت 34 روز در مقابل دشمن مقاومت نمايند. زماني كه شهر خرمشهر و پل‌كارون به اشغال عراقي ها در آمد، تكاوران دريايي حدود200 نفر از رزمندگان بسيجي و مردمي را توسط قايق از حلقه محاصره دشمن رهانيدند و طرح اشغال 3 روزه خرمشهر توسط نيروهاي بعثي را ناكام گذاردند.

2-- عمليات محور ماهشهر- آبادان

3- عمليات پدافندي در اروندرود

4- شركت در عمليات هاي مشترك زميني مانند:  ثامن الائمه، بيت المقدس،خيبر،بدر، والفجر8  و ...ارسال در تاريخ جمعه نهم آبان 1393 توسط خسرو کرمانشاهی

از کوچه ی حافظ تا فصل شقایق

شهید فراهانی با تمام یارانش یک بار دیگر به خوی آمد

منزلشان نبش کوچه حافظ (شهید فتح اله زاده) در خیابان خمینی (ره) بود. روبروی کوچه توتلو(شهید محمدنژاد) تقریبا هم محله بودیم. بزرگتر از ما بود و به همین خاطر پشتیبان ما. چقدر به وی می بالیدیم که برای گذراندن دوره به انگلستان رفته است. جوانی از محله ما، در آن روزگار که دیپلم گرفتن برای خود هنری بود. وقتی می آمد، با برادر کوچکش دوره اش می کردیم، انگار که برادر همه مان بود. گاهی با ما به «دیک زمی» هم می آمد و پا به توپ می شد و دم غروب که خسته و عرق ریزان برمی گشتیم، یک راست همه هوار می شدیم به حیاط منزلشان و دهان ها همه به شیر آب می چسبید. مادرش (فخری خانم) مثل خودش دریادل بود، تا در را باز می کردیم و یا الله گویان وارد می شدیم، با خوش رویی پذیرایمان بود و می گفت: قبیله تشنگان بفرمایند داخل. گاهی به شربتی خنک هم مهمان اش می شدیم.

شهید ناصر فراهانی از همان دوران جوانی و نوجوانی اش دریادل بود، یقین دارم دریادلی اش او را به سمت نیروی دریایی کشید و چقدر در مدرسه و کلاس پزش را می دادیم که هم محله مان از افسران نیروی دریایی است و چقدر آرزو می کردیم که روزی ما هم به دریا برسیم.

وقتی جنگ شروع شد و دیکتاتور توهم زده و دیوانه عراق به قصد تصرف کشورمان و براندازی نظام نوپایمان لشکر به خرمشهر کشید، دلمان قرص بود که دریادلی چون « آقا ناصر» آنجا هست. ( همیشه آقا ناصر خطابش می کردیم چرا که هم بزرگتر از ما بود و هم حامی و پشتیبانمان).

وقتی خبر شهادتش را شنیدیم، باور نمی کردیم که چنان یلی را دشمن بتواند به خاک بنشاند، باورمان هم درست بود، ترکش به پروازش درآورده بود، دشمن توان آن را نداشت که از روبرو بر وی شلیک کند.

امروز « آقا ناصر» دوباره به شهرمان آمد، اما تنها نبود، با یاران رزمنده اش آمد، با فرمانده نیروی دریایی اش آمد، وقتی به سر مزارش رفتم، آن همه جمعیت را دیدم باور کردم که «آقا ناصر » هنوز زنده است و هنوز هم پشتیبان و حامی هم محله ای هایش. مادرش را، خواهرش را، برادرش را هم دیدم به پیشوازش آمده بودند، برای خوش آمد گویی.

بعد از گلباران مزارش به سالن آمفی تئاتر اداره ارشاد رفتم تا شاهد رویش دوباره ی دریادلی ها در شهر دریادلان باشم.

تلفن ام به صدا درآمد، آقای دکتر صدر بود، از گرجستان زنگ می زد، با عنوان رئیس هیات پارلمانی ایران به آن کشور رفته است برای دیدار با وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد و معاون نخست وزیر و سایر مسوولانش جهت افزایش ارتباطات تجاری و ترانزیتی ما و گرجی ها.

بعد از سلام و خسته نباشد، می خواستم به احوال پرسی بپردازم که پرسید: خسرو کجایی؟

درآمدم که: در مرا سم بزرگداشت شهید فراهانی هستم.

این بار دکتر صدر بود که عتاب آلود گفت: پس کو؟ چرا خبر به این مهمی را بازتاب نداده ای؟ چرا از آن شهید بزرگوار کم نوشته ای؟

آهسته گفتم: نوشته ام، چند مطلب نوشته و منتشر کرده ام، از خاطرات خواهرش هم چند و چونی آورده ام.

دکتر صدر تقریبا به فریاد گفت: کم است. برای بزرگداشت دریادلان باید به قدر دریا نوشت.

بعد ادامه داد: همه کارهایت را تعطیل کن. اصلا چه من در خوی باشم و چه نباشم، هر وقت دیدی که دردیار دریاتباران خوی و چایپاره برای شهید دریادلی بزرگداشت می گیرند، اگر نه در حد بلند بالایی آن شهید، حداقل با تمامی توان ات بنویس و منتشر کن. تا جوانان ما بدانند که از تبار و نسل چه شیرمردان و شیرزنان مومن و معتقد هستند.

همانجا نشستم و بازتاب سخنان فرمانده نیروی دریایی، فرمانده قرارگاه شمال غرب کشور، امام جمعه و فرماندار شهرمان، یاران و خانواده آن شهید را به عهده دیگر هم قلمان گذاشتم و کاغذ قلم برگرفتم و حاصل همین شد که ملاحظه فرمودید، یقین دارم از برکه ی خشکیده ای چون من، عظمت و بزرگی دریا را نوشتن برنمی آید، مگر به قدر قطره ای بر گوشه ی یک کاغذ.

شهید امیر دریادار دوم ناصر فراهانی متولد سال 1332 در شهرمان بود و  از سال1352 بعنوان یکی از افسران زبده و کار کشته تکاوری و صفات اخلاقی بارز این نیرو درآمده و با آغاز جنگ تحمیلی با درجه ناوبان یکمی جزو شاخص ترین نیروهای عملیات رزمی دفاع 34 روزه شهر خرمشهر بود که در نهایت 17 مهرماه سال 1359 به درجه رفیع شهادت نایل آمد.نام و یادش گرامی باد.ارسال در تاريخ پنجشنبه هشتم آبان 1393 توسط خسرو کرمانشاهی

دیدارهای نماینده مردم خوی و چایپاره با وزیر اقتصاد و توسعه پایدار و معاون نخست وزیر وزیرخارجه گرجستان

افزایش روابط تجاری و ترانزیتی ایران و گرجستان

نماینده مردم خوی و چایپاره که در راس هیات دوستی پارلمانی ایران و گرجستان به کشور ترکیه سفر کرده است، دیروز طی دو نشست جداگانه با معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد و توسعه پایدار و همچنین با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، دکترحسینی صدر ابتدا با  مایا پانجیکیدزه وزیر خارجه گرجستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی ضمن اعلام آمادگی مجلس شورای اسلامی برای توسعه بیش از پیش روابط خود با پارلمان گرجستان گفت:‌ مجلس شورای اسلامی از طرح‌ها و برنامه‌های مطرح شده جهت توسعه و گسترش مناسبات دوجانبه جمهوری اسلامی ایران با گرجستان در زمینه‌های مورد علاقه طرفین حمایت می‌کند.

رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و گرجستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حاکمیت ملی و تمامیت ارضی گرجستان براساس موازین بین‌المللی همواره مورد احترام جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی در ادامه افزود: همکاری در سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای در روابط دوجانبه و منطقه‌ای دو کشور داشته باشد.

دکترحسینی صدر در پایان این دیدار با اشاره به فعالیت گسترده گروه‌های تروریستی در خاورمیانه گفت: گروه‌های تروریستی با افراط‌گرایی و نفرت پراکنی تهدید بزرگی برای امنیت منطقه و جهان محسوب می‌شوند و همکاری‌های نزدیک و رایزنی‌های مستمر مقامات دو کشور می تواند سهم به سزایی در جلوگیری از اقدامات آن‌ها داشته باشد.

مایا پانجیکدزه وزیر خارجه گرجستان نیز در این ملاقات ضمن اشاره به روند روبه رشد روابط ایران و گرجستان و رایزنی‌های مستمر مقامات دو کشور در سال‌های اخیر گفت:‌ گرجستان اهمیت زیادی برای ارتباط با جمهوری اسلامی ایران و توسعه مناسبات دو کشور در عرصه‌های مورد علاقه طرفین قائل است.

مایا پانجیکیدزه در ادامه گفت: همکاری‌های اقتصادی دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله مهم‌ترین زمینه‌های موردعلاقه گرجستان برای ارتقاء روابط خود با جمهوری اسلامی ایران است.

وی همکاری در بخش انرژی‌های فسیلی، انرژی باد، انتقال آب از گرجستان به ایران و ترانزیت را از اولویت‌های گرجستان برشمرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد به زودی سفری به ایران داشته باشد و در تهران پیرامون همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف گفت‌وگو کند.

مبادلات ایران و گرجستان را می توان به 10 برابر میزان فعلی رساند

دکتر مؤید حسینی صدر رئیس گروه دوستی پارلمانی  کشورمان همچنین با 'گیورگی کویریکا شویلی' وزیر اقتصاد و توسعه پایدار و معاون نخست وزیر گرجستان دیدار و گفت وگو کرد.

دکتر صدر در ابتدای این دیدار با اشاره به سطح پائین مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و گرجستان گفت: با توجه به ظرفیت های دو کشور زمینه های لازم برای افزایش حجم مبادلات تجاری و اقتصادی آنها وجود دارد؛ به طوری که می توان با یک برنامه کاری پنج ساله سطح مبادلات فی مابین را به 10 برابر میزان فعلی رساند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و گرجستان در ادامه این دیدار با اشاره به لزوم ایجاد بسترهای لازم برای ارتقای مناسبات اقتصادی دو کشور گفت: ایران آمادگی لازم برای مذاکرات هیأت های اقتصادی دو کشور در راستای بسترسازی به منظور بهره برداری از ظرفیت های ترانزیتی و بندری طرفین و همچنین متنوع نمودن شرایط حمل و نقلی دو کشور را دارد.

دکتر صدر با اشاره به لزوم تسهیل ترانزیت کالا میان دو کشور گفت: با توجه به مزیت های اساسی گرجستان برای دسترسی ایران به اروپای شرقی از طریق دریای سیاه و همچنین توسعه دسترسی گرجستان به آب های گرم جنوب و بازار شرق آسیا از طریق ایران، باید سرمایه گذاری ویژه ای برای همکاری های ترانزیتی دو کشور انجام شود.

گیورگی کویریکا شویلی وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان نیز در این دیدار با اشاره به پیشینه خوب روابط اقتصادی و تجاری ایران و گرجستان گفت: بخش های مختلفی برای توسعه همکاری های اقتصادی دو کشور وجود دارد که باید مبادلات مستقیم کالا، همکاری در بخش انرژی های فسیلی، ساخت پالایشگاه توسط ایران در گرجستان، پروژه انتقال آب گرجستان به ایران، احداث خط راه آهن و توسعه گردشگری از اولویت های دولت و مجلس ایران و گرجستان باشد.

وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان در ادامه این دیدار گفت: با توجه به اینکه همکاری های تجاری و اقتصادی مکمل روابط خوب سیاسی می باشد، جمهوری اسلامی ایران و گرجستان باید توجه بیشتری به ارتقاء سطح مناسبات دو کشور در عرصه های اقتصادی و تجاری داشته باشند.

گیورگی کویریکا شویلی، در پایان ضمن پذیرش پیشنهاد حسینی صدر در خصوص برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و گرجستان، تشکیل منظم نشست های این کمیسیون را عامل مهمی در تسریع، تسهیل و افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی دو کشور خواند.ارسال در تاريخ چهارشنبه هفتم آبان 1393 توسط خسرو کرمانشاهیارسال در تاريخ سه شنبه ششم آبان 1393 توسط خسرو کرمانشاهی

با حضور فرمانده نیروی دریایی

همایش بزرگداشت دریادارشهید فراهانی در خوی برگزار می شود

رئیس بنیاد شهید خوی در گفتگو با خبرنگار هفته نامه اقتصاد آذربایجان گفت: همایش بزرگداشت شهید دریادار دوم ناصر فراهانی با حضور امیر دریادار حبیب سیاری در شهرستان خوی برگزار می شود.

رحیم ایروانی افزود: این همایش با حضور فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، مقامات لشکری و مقامات استانی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه همایش یک روزه بزرگداشت شهید فراهانی روز پنجشنبه این هفته برگزار خواهد شد، اظهار داشت: صبح روز پنجشنبه بعد از حضور بر سر مزار این شهید، همایش در آمفی ئتاتر مجمتع هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با سخنرانی فرمانده نیروی دریایی آغاز خواهد شد.

رئیس بنیاد شهید همچنین گفت: علاوه بر برگزاری همایش روز پنجشنبه از ماکت ده متری ناو پیکان جموهری اسلامی ایران نیز رونمایی خواهد شد.

ایروانی ادامه داد: در این همایش حدود 400 تن از همرزمان آن شهید که در دفاع از خرمشهر شرکت داشتند، حضور یافته و خاطرات خود از جانبازی ها و قهرمانی های شهید فراهانی را بیان خواهند کرد.

گفتنی است که شهید دریادار دوم ناصر فراهانی متولد خوی بوده و جزو اولین نیروهای محافظ خرمشهر بود که در تاریخ 17 مهرماه سال 1359 به درجه رفیع شهادت نایل آمد.ارسال در تاريخ سه شنبه ششم آبان 1393 توسط خسرو کرمانشاهی

رئیس جدید شبکه بهداشت و درمان خوی معرفی شد

در مراسمی که صبح امروز با حضور مسوولان استانی و شهرستانی در تالار اجتماعات ابدالی خوی تشکیل شد ، با تقدیر و تشکر از زحمات دکتر طاهرلو، مدیر سابق بشکه بهداشت و درمان خوی، دکتر منصور محمودزاده، متخصص جراحی های عمومی به عنوان مدیر جدید این شبکه معرفی گردید.

 ارسال در تاريخ سه شنبه ششم آبان 1393 توسط خسرو کرمانشاهی

وقتی آرزوی خواهر یک شهید به واقعیت تبدیل می شود

بعد از اینکه کعبه را به یاد برادر شهیدش طواف کرد، رفت و در کناری ایستاد، سرش را به یکی از ستون ها تکیه داد و چشم به خانه ی معبود دوخت. چند قطره از گوشه ی چشمانش سُر خورد و به روی گونه هایش غلتید، آرام زمزمه کرد: خدای من، خدا جان، می دونی که آرزوی من چیست. داداشم، برادرم، که جون و جوونیش رو تقدیم دینش، ایمونش، کشورش و مردمش کرده چرا چنان غریب افتاده که ...

بارش باران چشمانش امان نداد که ادامه دهد، اما می دانست که خدا همه حرف های گفته و ناگفته اش را می داند و یقین داشت که دیگر نیازی به ادامه سخن اش نیست، از محوطه کعبه خارج شد، انگار بار بزرگی را از دوشش برداشته بودند، خالی شده بود، خالی از هر سنگینی، احساس سبک بالی می کرد، گویی نه در زمین که در آسمان ره می سپرد.

همه ی آنچه را که اتفاق افتاده بود، به شوهرش گفت. در هیاهوی آن همه جمعیت، زمزمه ی آرام زن گم نشد، شوهر نیز چشم بر محوطه کعبه دوخت که چلچراغ ها در مقابل عظمت فراتر از خورشیدش از کورسوی ستارگان کمتر می نمودند، چیزی نگفت اما از دلش از درونش از عمق وجودش گویی این کلمات پرکشیدند و به بارگاه ملکوتی رسیدند: خدای من، خدای ما، خدای جهان هستی، آرزوی همسرم، این خواهر شهید را برآورده کن...

وقتی خدا اراده کند که آرزویی را برآورده کند، نه دور می شود و نه دیر. چندی نگذشت که نامه ی خانواده شهید روز میز فرمانده نیروی دریایی قرار گرفت و فرمان ولی امر و فرمانده کل قوا نیز در پی آگاهی از مفاد نامه صادر شد  و...

پنجشنبه این هفته بزرگترین همایش تجلیل از یک شهید حضور بلندپایه ترین مقامات نظامی و انتظامی در خوی برگزار می شود، بزرگداشت دریادار دوم شهید ناصر فراهانی.

در این همایش 400 تن از همرزمان آن شهید نیز حضور خواهند یافت تا همگان بدانند که در خرمشهر و آبهای نیلگون همیشه فارس سرزمینمان، مردی از دیار هزار شهید خوی حماسه ساز شده است.

حضور انبوه مردم همیشه مومن شهرمان یک بار دیگر گواه خواهد داد که وقتی خدا اراده کند که آرزویی را برآورده کند، نه دور می شود و نه دیر...ارسال در تاريخ دوشنبه پنجم آبان 1393 توسط خسرو کرمانشاهی

وقتی به جای کیف و کفش، کبوتری خونین بال می آورند

هفت برادر و یک خواهر، خواهری که لابد عزیز و دردانه بود، خواهری که نورچشم همه ی هفت برادر بود. اما ناصر علاقه ی عجیبی به این خواهر کوچک داشت. خواهری که بیش از یک سال بوی آغوش پدر را حس نکرده بود.

ناصر که لباس نظامی به تن کرده بود و برای گذراندن دوره راهی کشور انگلستان شده بود، این خواهر دردانه را چندان که باید و شاید ندیده بود و در آغوش نکشیده بود. وقتی هم از سفر خارج برگشته بود، همیشه ره به دریا سپرده بود، چرا که دریا دل بود. خواهر قد کشیده بود، بزرگ شده بود، راهی مدرسه گشته بود و برادر با خود عهد کرده بود که کیف و کفش مدرسه ی یکی یکدانه خواهرش را خودش بخرد و بیاورد.

شهریور ماه سال 1359 بود، خواهر کوچک به هر صدای زنگ دری از جای خیز برمی داشت، باید خودش در را باز می کرد چون منتظر داداش ناصر بود. امکان نداشت که او نیاید و کیف و کفش خواهرش را نیاورد. اما هر بار کس دیگری پشت در بود. 31 شهریور بود که تماس تلفنی برقرار شد. خواهر کوچولو به زور گوشی تلفن را از دست برادرانش گرفت: دادش ناصر نمی آیی؟!!

داداش ناصر آرام و شمرده گفت: خواهر نازم، می آیم، اما قدری حوصله کن، دشمن به کشورمان حمله کرده، باید برویم و دشمن را گوشمالی دهیم و سرجایش بنشانیم و بعد خواهم آمد. منتظرم باش...

هفدهم مهرماه بود که خبر رسید داداش ناصر می آید. همه شهر می دانستند که برادر این دختر کوچولو از سفر بر می گردد. همه شهر خود را برای به پیشواز رفتنش آماده می کردند...

داداش ناصر آمد، ناصر فراهانی آمد، اما این بار برای خواهر کوچک خود، نه کیف و کفش، که کبوتری خونین بال آورده بود. ناصر فراهانی آمد، اما این بار نه سوار هواپیما شده بود ونه اتوبوس که نشسته بر بال فرشتگان از راه رسید و گویی همان روز به خواهرش گفت: خواهرم، این آخرین باری نیست که به شهرمان می آیم، منتظر باش یک بار دیگر هم خواهم آمد.

... و آن یک بار دیگر همین پنجشنبه است که ناصر فراهانی با همه ی همرزمانش می آید، همه با هم به استقبالش خواهیم رفت ، تا آن کبوتر خونین بال دوباره پر بکشد.ارسال در تاريخ دوشنبه پنجم آبان 1393 توسط خسرو کرمانشاهی

رضازاده چگونه امین سیاسی وزارت کشور شد؟

او محمد امین خودمان بود

لابد تا انتشار این مطلب، خبر را همه شنیده اند، فرماندار اسبق خوی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور شده است. مرد کوتاه قد، خوش سیما و همیشه لبخند برلبی که از نقده برخاسته و به عنوان شهروند خویی مورد قبول اکثر مردم قرار گرفته و اینک به ساختمان وزارت کشور قدم گذاشته است. مردی که آنقدر با وی خودمانی بودیم که وقتی خبر را به اهل و عیال بازتاب دادم، پسرم درآمد که: کدام رضازاده.

بی اختیار گفتم: محمدامین خودمان.

چرا یک فرماندار اینقدر با مردم و یا حداقل با من یکی (به عنوان یک خبرنگار) خودمانی شده بود، بگذارید به اختصار بنویسم:

1-علیرغم دانش سیاسی و اجتماعی فوق العاده اش، مغرور نبود، خود را بالاتراز دیگران نمی دانست، طاقچه بالا نمی گذاشت، دیگران را فروتر از خود و خود را فراتر از دیگران نمی دانست، چرا که ذهن اش انبار تئوری های غیر عملی بدرد نخور نبود، خود نمایی نمی کرد، خود را منجی نمی دانست، مسوول می دانست و بیش از آنکه با تئوریسین های سیاسی در لاک خود تنیده و تز و بیانیه صادرکننده و راهکارهای غیر عملی نشان دهنده و به اصطلاح روشنفکران برج عاج نشین دمخور شود، با مردم می جوشید و از آنها الهام می گرفت.

2-اهل تعامل بود، تعامل نه فقط با همفکران و همراهان خویش که حتی با مخالفان خود، سیاست و تفکر سیاسی اش را معیاری برای ارزش گذاری دیگران نمی کرد، او صداقت را پاس می داشت و مخالفان صادق خود را مورد احترام قرار می داد همین بود که وقتی مراسم تودیع اش از فرمانداری خوی برگزار شد، مخالفانش بیش از همفکرانش شرکت کردند و به معنای واقعی کلمه برای بدرقه اش سنگ تمام گذاشتند.

3-رفتارش با زیرمجموعه و مدیرانش باید سرمشق و الگو قرار بگیرد چرا که هیچوقت در هیچ جلسه ای شخصیت هیچ مدیری را تخریب نکرد، زیر سوال قرار نداد و صد البته که بارها و بارها دیدم و دیدید که در دفاع از مدیران اش و افراد زیر مجموعه اش تا آنجا پیش رفت که خود زیر سوال قرار گرفت.

4-جایگاه خود را بالاتر از جایگاه مدیران ارشد دیگر نمی دانست، خود را خادم مردم و مدیران ارشد را دلسوز مردم می دانست و در همه کارها با مشورت و همکاری آنها حرکت می کرد.

5-خبرنگاران را برای خود و برای تعریف و تمجید از خود و برای انتشار عملکرد خود نمی خواست، منتقد ترین خبرنگاران، برایش بهترین خبرنگاران بودند، اهل مارک زدن و آبشخور تعیین کردن برای اهل قلم نبود، همیشه در روز خبرنگار منتقدترین آنها را به عنوان خبرنگار منتخب مورد تشویق قرار می داد و خود نیز دستی بر قلم داشت.

6-با اینکه در اعتقادات سیاسی اش، ثابت قدم بود اما همیشه می گفت و بر گفته اش عمل می نمود که من تا ورود به ساختمان فرمانداری یک فعال سیاسی هستم و از لحظه ورود به این ساختمان، مسوولیت خدمت به همه مردم را با هر دیدگاه و تفکری دارم و باید شایسته ترین ها را برای همکاری انتخاب کنم که بر همین منوال عمل کرد و حتی در مورد انتخاب یکی از همکارانش مورد خطاب و عتاب همفکرانش قرار گرفت ولی بر انتخاب اش پافشاری کرد و دیدیم و دیدید و دیدند که انتخاب او بهترین بود.

7-بر انتخاب مردم ارزش می گذاشت، منتخب مردم را عصاره تفکر مردم می دانست و به همین خاطر با نماینده مردم در مجلس و با نمایندگان مردم در شورای شهر بیشترین همکاری را به عمل می آورد و راهکارهای آنها را برای پیشبرد امور به کار می بست.

8-تند رو نبود، تند رو نبود، تند رو نبود و اعتقاد داشت که تند روی ، نتیجه و حاصل کم مایگی است.

7- ... و خلاصه کلام اینکه او به معنای واقعی کلمه، محمدامین خودمان بود.ارسال در تاريخ یکشنبه چهارم آبان 1393 توسط خسرو کرمانشاهی

سرانجام 20 سال انتظار به پایان می رسد

بهره برداری از بیمارستان تامین اجتماعی در سال 95

نماینده مردم خوی و چایپاره صبح امروز در بازدید از بیمارستان در حال احداث تامین اجتماعی شهرستان خوی در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: ساختمان بیمارستان 32 تخت خوابی تامین اجتماعی با نام امیرالمومنین با اختصاص 12 میلیارد تومان هم اکنون با 50 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث می باشد و طبق برنامه تدوین شده در سال 1395 به اتمام خواهد رسید.

دکتر موید حسینی صدر افزود: این بیمارستان در زمینی به مساحت 5500 مترمربع با زیربنای 6745 مترمربع در چهار طبقه احداث می شود.

وی با اشاره به اینکه این بیمارستان دارای بخش های مختلف درمانی و جراحی می باشد، اظهار داشت: بیمارستان تامین اجتماعی خوی شامل 12 بخش از جمله اورژانس، جراحی، رادیولوژی، آزمایشگاه، ارتوپدی، زنان و زایمان، ای سی یو ، سی سی یو و سایر بخش ها خواهد خواهد بود.

نماینده مردم خوی و چایپاره با اعلام رضایت از روند اجرایی احداث این بیمارستان گفت: خوشحالم که پیگیری های مستمر ما سرانجام نتیجه داد و کار احداث این بیمارستان بعد از 20 سال توقف دوباره از سر گرفته شد و اکنون مراحل نهایی احداث را طی می کند.

وی با تاکید بر اینکه بیمارستان تامین اجتماعی برای ارایه خدمات به محرم ترین قشر جامعه احداث می شود، اضافه نمود: تلاش می کنیم تا بخش های دیگری از جمله مرکز تصویربرداری که شامل سی تی اسکن و MRI  خواهد بود در این بیمارستان راه اندازی شود.

رئیس درمانگاه تامین اجتماعی خوی نیز که در این بازدید همراه دکتر بود، گفت: در شهرستان خوی 120 هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که از خدمات این بیمارستان بصورت رایگان بهره مند خواهند شد.

دکتر ابراهیم حسن زاده افزود: بیمارستان امیرالمومنین خوی به افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در شمال استان آذربایجان غربی خدمات درمانی ارایه خواهد کرد.ارسال در تاريخ شنبه سوم آبان 1393 توسط خسرو کرمانشاهی

آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی دعوت حق را لبیک گفت

آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.

به گزارش «تابناک»، صبح امروز حضرت آیت الله مهدوی کنی رییس مجلس خبرگان رهبری و یار دیرین امام راحل و رهبر انقلاب به ملکوت اعلی پیوست.
روح آیت الله مهدوی کنی به ملکوت اعلی پیوست
ابراهیم انصاریان رئیس دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری با تایید این خبر گفت: امروز صبح آیت الله مهدوی ایست قلبی داشت و با تمام تلاشی که پزشکان کردند وی حدود ساعت 9 صبح درگذشت.

آیت‌الله مهدوی‌کنی 14 خرداد امسال پس از بازگشت از مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) در منزل دچار عارضه قلبی شده و به بیمارستان منتقل شده بود و پس از آن به واسطه آسیب‌های وارده مغزی به ایشان، به صورت تمام وقت تحت نظر پزشکان در بیمارستان شهید رجایی بود.

حجت‌الاسلام میرلوحی داماد آیت‌الله مهدوی‌کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز صبح امروز گفت: احتمالاً مراسم تشییع پیکر حضرت آیت‌الله مهدوی‌کنی صبح پنج‌شنبه از مقابل دانشگاه تهران به سمت حرم شاه‌عبدالعظیم الحسنی(ع)تشییع خواهد شد. طبق وصیتی که آیت‌‌الله مهدوی‌کنی داشتند، پیکر این مرحوم در کنار مزار آیت‌الله ملاعلی کنی در حرم مطهر حضرت شاه عبدالعظیم الحسنی(ع) به خاک سپرده خواهد شد.ارسال در تاريخ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 توسط خسرو کرمانشاهی

برف پاییزی مسوولان خوی را غافگیر نکرد

فخری:  علیرغم بارش 10 سانتی متری برف در بخش قطور، عبورو مرور در جاده مرز رازی بدون هیج مشکلی انجام می شود.

رئیس اداره را و شهرسازی خوی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار هفته نامه اقتصاد آذربایجان ،با اعلام این خبر افزود: بارش برف و باران که از صبح دیروز آغاز شده است، موجب بارش حدود 10 سانتی متر برف در بخش قطور و صفائیه خوی شد.

منوچهر فخری افزود: علیرغم بارش زودهنگام برف ، ماموران این اداره با آمادگی کامل نسبت به برف روبی، تیغ اندازی و نمک پاشی در جاده های برف گیر خوی کردند.

وی با اشاره به باز بودن تمام راههای مواسلاتی خوی گفت: هیچ مشکلی از نظر تردد در جاده های خوی بخصوص در جاده خوی- سلماس، خوی- مرز رازی، خوی زرآباد وجود ندارد اما به رانندگان توصیه می شود هنگام تردد از جاده های کوهستانی وسایل ایمنی را همراه داشته باشند.

گفتنی است که بارش باران و برف از ساعت 9 صبح دیروز آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد بر اساس اعلام اداره هواشناسی خوی در 24 ساعت گذشته میزان بارندگی در این شهرستان بیش از 26 میلی متر بوده است.

بارش های اخیر موجی از خوشحالی در میان کشاورزان خوی ایجاد کرده و بسیاری از آنها به شکرگزاری به درگاه خداوند پرداختند.ارسال در تاريخ دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 توسط خسرو کرمانشاهی

من آمده ام، وای وای، من آمده ام

من آمده ام

من آمده ام، بسیار با قناعت و یواشکی، گاه گاهی نیرو می گیرم و سری به روستاها می زنم و تلفنی هم به برخی از دهیاران و اعضای شوراها می زنم و حال و احوال و چاق سلامتی و ... آنگاه راه می افتم از این روستا به آن روستا و تا اینکه برسم به چاوشقلی و غیره البته روزهای تعطیل برای این سفرها خیلی کارساز است.

من آمده ام

من آمده ام ، از راه دور شاید از هشتپر و آن طرف ها و غیره ذالک، از فیس بوک تا تهیه مقدمات برای راه اندازی یک سایت و یا اجاره آن و احتمالا اجاره یک هفته نامه و بازکردن دفتری مثلا بنام شرکت و یا همان هفته نامه درخیابان خمینی(ره) و انتخاب افرادی برای انتشار آن و انتخاب افرادی از خوی و ارومیه و فیرورق و کوجه امیر و از این حرف و حدیث ها و ...

من آمده ام

من آمده ام، از دانشگاه غیرانتفاعی در مثلا تهران و سری به ایواوغلی زدن و قره ضیاالدین رفتن و از برخی خانم ها در تهران کمک گرفتن و ......... قبلا نصف و نیمه بودم و حالا می خواهم...

من آمده ام

من آمده ام، با عکس روتوش دار و فتوشاپ و درج مقاله و حق چاپ پرداختن و پز دانشجوی دکترا دادن و تز صادر کردن و خیلی از خلیل مایه گذاشتن و ...

من آمده ام

من آمده ام، البته که صبر ایوب هم دارم و ...

 ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 توسط خسرو کرمانشاهی

بخشدار بخش مرکزی بازنشسته شد

سید جمال حسنی بخشدار بخش مرکزی خوی به افتخار بازنشستگی نایل آمد، گفته می شود حکم بازنشستگی وی از تاریخ اول آبان ماه اجرا خواهد شد. حسنی علاوه بر بخشداری بخش مرکزی خوی، بخشداری بخش های مختلف از جمله قطور، صفائیه و چایپاره (زمانی که شهرستان نشده بود) را در کارنامه خود دارد.

وی در دولت های مختلف از جمله دولت خاتمی، احمدی نژاد و روحانی بخشدار بوده است.

در پیامکی که امروز صبح دریافت کردم، ضمن اشاره به تودیع جمال حسنی آمده است:

«با سلام. دهیاران محترم جلسه به تاریخ 93/8/29 ساعت 9/30 صبح در محل سالن هلال احمر: موضوع جلسه:تودیع بخشدار مرکزی و جلسه توجیهی با حضور کارشناس استانداری ......»

 ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 توسط خسرو کرمانشاهی

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان